Integracja obu półkul


Jak wszystkim wiadomo, zarówno prawa jak i lewa półkula mózgu są odpowiedzialne za poszczególne procesy. Półkula lewa zwana inaczej logiczną, jest odpowiedzialna za pamięć krótkoterminową, logikę, analizę, racjonalne myślenie czy też poczucie czasu. To dzięki niej opanowujemy ortografię, gramatykę oraz przedmioty ścisłe. Półkula prawa zwana inaczej całościową, odpowiada za syntezę, intuicję, wyobraźnię i emocje. To dzięki niej rozróżniamy kształty, kolory i rozumiemy przenośnie. Pomimo różnych funkcji, każda z nich jest tak samo ważna w naszym życiu.

Poniżej chciałabym zaproponować Wam kilka ćwiczeń, które spowodują harmonijną pracę i integrację obu półkul. Dzięki nim możemy zwiększyć efektywność uczenia się co najmniej dwukrotnie, poprawić koordynację poszczególnych układów funkcjonalnych mózgu, a także podwyższyć stopień inteligencji na poziomie umysł-ciało.

Ruchy naprzemienne
Dziecko losuje kartkę z ilustracjami części ciała lub napisami (w zależności od wieku), a następnie stara się dotknąć jedną częścią ciała drugiej. Uwaga! Należy dotykać części ciała po skosie tzn. prawą ręką dotykamy lewego ucha, lewą ręką prawego oka itd. Ruchy wykonujemy naprzemiennie, po kilka razy, np. losując obrazek „ręka + stopa” dziecko dotyka prawą ręką lewej stopy, a następnie lewą ręką prawej stopy i tak kilka razy. Po wykonanym ćwiczeniu warto zaproponować, żeby dziecko samo wymyśliło jakie jeszcze części ciała może dotknąć po skosie 🙂

Rysowanie oburącz
W pozycji stojącej dziecko wyciąga przed sobą ręce, tak, aby palce wskazujące się dotykały. Następnie próbuje narysować jednocześnie obiema rękami jakiś prosty obiekt, np. koło, domek, kwadrat itp. tak, aby lewa ręka rysowała w lewą stronę, a prawa w prawą. Nie jest to łatwe ćwiczenie, ale warto próbować! Po skończonym ćwiczeniu, można usiąść do stolika i dać dziecku dwa ołówki, po jednym do każdej dłoni. Jego zadaniem jest rysować po śladzie jednocześnie obiema rękami zaczynając od kropki. To wymaga dość dużej koncentracji uwagi ale wspaniale wpływa na pracę obu półkul mózgowych.

Leniwe ósemki
Wycinamy pacynkę (do wyboru słoń, sowa lub myszka) i zakładamy dziecku na kciuk, tak, aby po wyciągnięciu ręki przed siebie i skierowaniu kciuka do góry widziało zwierzaka. Następnie stajemy przed dzieckiem pokazując mu kartkę z leniwą ósemką (leżącą na brzuszkach) i prosimy, żeby kreśliło ósemki zaczynając od środka w lewo do góry, a później w prawo do góry. Jeżeli dziecko nie potrzebuje lub już opanowało ten ruch, możemy wykonać to ćwiczenie bez planszy (ale koniecznie ze zwierzakiem 🙂 ). Ósemki można kreślić w powietrzu, na plecach drugiej osoby, na stopach, na podłodze i wszędzie, gdzie wyobraźnia poniesie. Dodatkowo można spróbować kreślić ósemki innymi częściami ciała, np. stopami, biodrami, kolanami itp. Po wykonanym ćwiczeniu dziecko może usiąść do stolika i kreślić ósemki po śladzie za pomocą kredki czy flamastra.

Motyl na suficie 
Dziecko podnosi do góry głowę i nosem na suficie kreśli leżące ósemki, przypominające skrzydła motyla. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu zaczynamy od środka w lewo do góry, a następnie w prawo do góry.

Kołyska
Do tej zabawy potrzebny będzie ulubiony miś lub lalka. Dziecko siada na podłodze, opierając się na lekko ugiętych rękach z tyłu. Nogi powinny być zgięte w kolanach, a stopy podniesione do góry, tak, aby nie dotykały podłogi. Następnie kładziemy dziecku zabawkę na brzuchu i prosimy żeby kołysząc się na boki utuliło ją do snu. Należy pamiętać, aby kolana się stykały, a stopy były w powietrzu.

Rowerek
Znana wszystkim aktywność z lekką modyfikacją. Dziecko kładzie się na kocu, podnosi do góry ręce i głowę, a następnie obejmuje dłońmi głowę tak, aby ją podtrzymać. Jego zadaniem jest naprzemiennie dotykać prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie, udając przy tym jazdę na rowerze. Aby uatrakcyjnić tą zabawę, możemy posadzić na brzuchu „pasażera” w postaci misia lub lalki.

Rysowanie symbolu X
W pozycji stojącej dziecko wykonuje znak X równocześnie dwoma wyciągniętymi przed siebie rękami, a następnie pojedynczo najpierw jedno ramię litery prawą ręką, a lewą drugie i odwrotnie najpierw lewą potem prawą. Jeśli dziecko potrzebuje można (tak jak w ćwiczeniu z leniwą ósemką) stanąć przed dzieckiem z symbolem litery X. Po wykonaniu ćwiczenia można usiąść do stolika i kreślić literę po śladzie za pomocą kredki czy ołówka.

Warto bawić się z dziećmi w ten sposób w ciągu dnia, ponieważ dzięki temu możemy wspierać pracę obu półkul i tym samym dać im szanse na szybsze uczenie się w przyszłości.

Serdecznie zachęcam do pobierania kart przydatnych do realizacji powyższych ćwiczeń, a także do odwiedzania naszego sklepu w którym znajdziecie jeszcze więcej inspiracji na zabawy integrujące obie półkule mózgu!

Dodaj komentarz